+36 22 474 541 walzerpanzio@t-online.hu

Általános szerződési feltételek

Bevezetés

 1. Jelen ’Általános Szerződési Feltételek’ szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének és annak szolgáltatásainak valamint a szállóvendégeken kívül eső vendégeknek nyújtott szolgáltatások igénybevételét.
 2. Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön speciális megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

Szerződő felek

 1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
 2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak. (továbbiakban Felek) Szállásközvetítő portálokon keresztül leadott megrendelések esetén a portál által megküldött visszaigazolásban szereplő Vendég a szerződő fél.
 3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy – ide nem értve a szállásközvetítő portálokat – a továbbiakban, mint Közvetítő a saját nevében adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

 1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Telefonon keresztül a Szolgáltató kizárólag tájékoztatást tud adni. Amennyiben az ajánlatban szereplő érvényességi időn belül vagy az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
 2. A szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül, egyidejűleg a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) elfogadását is jelenti. Szállásközvetítő portálokon keresztül leadott foglalás esetén a szerződés a Közvetítő által megküldött visszaigazolás napján, a visszaigazolásban szereplő Vendéggel, mint szerződő féllel jön létre, és az ezen foglalások alapján létrejött szerződésekre is a Szolgáltató honlapján megtalálható Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) érvényesek.
 3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.
 4. Visszaélések elkerülése végett amennyiben a Vendég a foglalásban megadott telefonszámon, illetve e-mail címen nem elérhető, vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul, és így nincs lehetőség a foglalás jogszerűségének megerősítésére a Szolgáltató fenntartja a foglalás törlésének jogát, mellyel az elszállásolásra vonatkozó jogigény is megszűnik.
 5. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés meghatározott időtartamra szól.
 6. A szobákat az érkezés napján 15 órától biztosítja a Szolgáltató, a korábbi érkezésre előzetes egyeztetés, visszaigazolást követően van lehetőség extra költség ellenében.
 7. Recepció: 8.00-11.00 és 15.00-18.00
 8. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 18 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.
 9. Amennyiben a Vendég előleget fizetett, a szoba (szobák) legkésőbb a következő nap délelőtt 11 óráig lefoglalva marad (maradnak).
 10. A szobákat a távozás napján legkésőbb délelőtt 11 óráig köteles a Vendég elhagyni. A panzió foglaltságától függően és előzetes egyeztetés alapján a Szolgáltató lehetőséget biztosíthat késői távozásra, amely extra díj ellenében lehetséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
 11. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon délelőtt 11 óráig nem üríti ki, és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni, és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.
 12. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
 13. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően a szoba elfoglalása előtt igazolják. A panzióban bejelentés nélkül senki sem lakhat.

  2021. szeptember 1-től Magyarországon minden szállást igénybe vevő vendégnek (életkortól függetlenül) adatait okmányolvasón keresztül a szálláskezelő szoftverben rögzíteni szükséges, illetve a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítani köteles a szálláshely. Az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: családi, születési és utónév, születés helye és ideje, vendég neme és állampolgársága, anyja neve, ha az okmány tartalmazza, személyazonosító vagy úti okmány azonosító adatai, harmadik országbeli állampolgár esetén pedig vízum vagy tartózkodási engedély száma, beutazás dátuma és helye.
  A vendég személyazonosító okmányait beolvasás céljából érkezéskor jogosult a panzió elkérni, melyet a vendégnek kötelessége átadni. Ennek elmulasztása esetén a szálláshely-szolgáltatást a panziónak törvényileg kötelessége megtagadni.Hatályos jogszabályok:

   

  • a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.évi CLVI. törvény
  • a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X.15.) Korm.rendelet
  • a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás és aláírás felvételezés szabályairól szóló 414/2015.(XII.23) Korm.rendelet
  • harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.évi II. törvény szerinti személyek

 14. A szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
 15. A szállás és egyéb szolgáltatásoknak a Vendégnek felróható okból történt nem rendeltetésszerű használata esetén egyszeri 20.000 Ft-os rendkívüli takarítási költséget számolunk fel, és fenntartjuk a jogot a berendezésekben keletkezett károk megtérítésének követelésére!

Lemondási feltételek

 1. A megrendelt szállás kötbér fizetése nélkül az érkezés napját megelőző 7. napon túl mondható le vagy módosítható. Ebben az esetben a foglalásban kikötött és megfizetett előleg összege visszafizetésre kerül. Lemondást és módosítást kizárólag írásos formában tudunk elfogadni.
 2. Kiemelt idegenforgalmi időszakok:
  • minden év július és augusztus hónap (július 1 – augusztus 31)
  • EFOTT teljes időtartama
  • minden év december 29 és január 2 közötti időszak
 3. Az érkezést megelőző 7. (kiemelt időszakban 21.) napon belüli, de 3. (kiemelt időszak 14.) napon túli lemondás esetén a fizetendő kötbér a teljes foglalási érték 30%-a. Az érkezést megelőző 3. (kiemelt időszakban 14.) napon belüli lemondás esetén a kötbér a teljes foglalási érték 50%-a. A lemondás elmaradása, illetve meg nem jelenés esetén a kötbér a teljes foglalási érték.
 4. 8 főt, vagy 4 szobát elérő illetve meghaladó csoportos foglalás esetén a kötbérmentes lemondási idő az érkezést megelőző 30. naptári nap. Az érkezést megelőző 30 napon belüli, de 15 napon túli lemondás esetén 30%, 15 napon belüli, de 7 napon túli lemondás esetén 50%, 7 napon belüli lemondás illetve a lemondás elmaradása és meg nem jelenés esetén a teljes foglalási érték 100%-ának megfelelő kötbér fizetendő.
 5. Lemondás vagy a lemondás elmaradása esetén a kötbér fizetésétől függetlenül a szállásadó elszállásolási kötelezettsége megszűnik és jogosult az igénybe nem vett szobát más vendég részére kiadni.

Vendéglátás

 1. A panzió saját étterme az alábbiak szerint látogatható, de a változtatás jogát fenntartja a Szolgáltató. A konyha 1 órával korábban zár az étterem nyitva tartásához képest.
  • Februári hétvégék –> 12.00 – 18.00
  • Március 1 – Április 30. –> 12.00 – 19.00
  • Május 1 – Június 15. –> 12.00 – 20.00
  • Június 16 – Szeptember 15. –> 12.00 – 21.00
  • Szeptember 16 – December 15. –> 12.00 – 20.00
  • December 16 – December 31. –> Telefonos egyeztetés
  • December 24-26. –> ZÁRVA
 2. Svédasztalos reggeli (foglaltságtól függően) hétfőtől szombatig 8.30-10.00 óra között áll rendelkezésre, vasárnapi időpont ettől eltérő lehet. Alkoholos italokat kizárólag az étterem nyitását (12.00 óra) követően tudunk felszolgálni. A reggeli kizárólag a szállóvendégek részére biztosított.
 3. A Vendég különleges igényeit (pl. ételallergia, húsmentes étrend) a szoba megrendelésekor jelzett kérése esetén tudjuk megoldani.
 4. A Vendég saját ételt és/vagy italt nem hozhat be az étterem és a kerthelyiség területére.
 5. A panzióban szoba szerviz szolgáltatás nincs.

Dohányzás

 1. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a Szolgáltató szálláshely teljes épülete nem dohányzó terület, ezért az épületben és különösen a vendégszobákban tilos a dohányzás. Dohányozni csak a Szolgáltató által kijelölt helyeken lehet.
 2. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a panzió elhelyezte. A létesítmény alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a létesítmény területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a létesítmény területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a létesítmény területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a létesítmény üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.
 3. A szobákban, illetve az épületben történő dohányzás esetén alkalmanként 20.000 Ft kártérítési összeget számolunk fel.

Árak

 1. A szálláshely mindenkori standard szobaárai (rack rate) a szálláshely szobáiban, vagy a recepción kerülnek kifüggesztésre.
 2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
 3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell készpénzben megfizetni
  (590 Ft/fő/éj – 18 éves kor felett). A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többlet terheket előzetes értesítés mellett áthárítja a szerződő félre.

Szolgáltatások

 1. A Walzer Étterem és Panzió ingyenes szolgáltatásai:
  • csomagmegőrzés
  • parkolás (szabadtéri, nem őrzött)
  • A kert és a szezonális medence (július-augusztus) 08.00 és 21.00 óráig / sötétedésig látogatható. Zártkörű rendezvény esetén módosulhat.
 2. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
  • éttermi szolgáltatások (ebéd, vacsora)
 3. Kérés esetén a szobába bekészíthető:
  • plusz párna, takaró, pléd
 4. A Szolgáltató szálláshelyére semmilyen háziállat nem vihető be.

Gyermekkedvezmények

 1. Egy gyermek 6 éves koráig a szállás ingyenes, amennyiben két szülővel egy szobában tartózkodik. Két 6 év alatti gyermek elhelyezése egy pótágy felár megfizetése ellenében történik. 6 éves kor felett teljes szállásdíjat számítunk fel.
 2. Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség. Pótágy igényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges.

Fizetés módja

 1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére érkezéskor tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.
 2. A Szolgáltató a szolgáltatás szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására;
  • kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére
  • Vendég a szállás megrendelésével illetve az előleg megfizetésével elismeri a jelen feltételek szerint szolgáltatási szerződés létrejöttét.
 3. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető készpénzzel (HUF), bankkártyával, SZÉP-kártyával (OTP, K&H, MKB). A készpénzkímélő fizetési eszközök aktuális listáját a honlapunkon lehet megtekinteni.

A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

 1. A Szolgáltató jogosult a szállás szolgáltatásra szóló szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
  • a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt és eszközöket,
  • a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival vagy más Vendégekkel kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol és/vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,
  • a Vendég fertőző betegségben szenved,
  • a Szerződő fél nem teljesíti a szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
 2. Amennyiben a felek közötti szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

Elhelyezési garancia

 1. Amennyiben a Szolgáltató panziója a szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
 2. A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltató terheli.
 3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos igénnyel a Szerződő fél nem élhet. 

A Vendég betegsége, halála

 1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
 2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

A Vendég jogai

 1. A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
 2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szállás és szolgáltató helyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
 3. A Vendég panasztételi joga a szállás és a szolgáltató helyről történt távozását követően megszűnik.

A Vendég kötelességei és kártérítési felelőssége

 1. A Szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
 2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató létesítményében.
 3. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.
 4. A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen tartózkodhatnak a létesítmény parkolójában a kapacitás függvényében.
 5. A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük elhelyezni. Az újságpapírt és a pet palackot a létesítményben szelektíven gyűjtjük.
 6. Berendezési tárgyakat és textíliákat az épületből kivinni tilos! Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt a létesítmény az okozóval megtérítteti.
 7. A vendégszobában gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni tilos. Tűz esetén az üzletvezetőt kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégeknek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a létesítmény közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett vészjelző lámpa iránymutatása szerint a lehető leghamarabb el kell hagyni.
 8. A Vendég (ideértve a létesítményben tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles a komplexumot és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni.
 9. Elutazáskor a Vendég köteles a szobakulcsot a beléptető chipjével együtt a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs és/vagy a beléptető chip elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott szobakulcs és/vagy a beléptető chip után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni.
 10. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni. 

A Szolgáltató jogai

 1. Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a létesítménybe magával vitt.
 2. Amennyiben a Vendég az igénybevett vagy megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles (térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerint zálogjog illeti meg a Vendég azon személyes tulajdonú tárgyain, melyeket a szálláshelyre magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabályát kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a létesítményt.

A Szolgáltató kötelességei és kártérítési felelőssége

 1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.
 2. A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történt rögzítése.
 3. A létesítményen belüli területen, valamint a teraszokon Vendégeink nyugalma érdekében 22 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint a hallban lévő hangos zenélést. Ez alól kivételt képez az étteremben/teraszon rendezett zenés zártkörű rendezvény.
 4. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a szálláshely épületén belül a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
 5. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elvesztése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen helyezett el.
 6. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
 7. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 8. A parkoló igénybe vétele a Vendég kockázatára történik, a Szolgáltató a parkolóban bekövetkezett károkért felelősséget nem vállal.
 9. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.
 10. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell az üzletvezetőnek, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
 11. A szabadtéri medencéjének használata a Vendég saját felelősségére történik, ebből eredő balesetekért nem vállalunk felelősséget.
 12. A kártérítés mértéke legfeljebb a szerződés szerinti napi szobaár összegének a húszszorosa, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

Titoktartás

 1. A Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

Vis major

 1. Azon ok vagy körülmény (pl. háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel
  (vis major), bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, panaszkezelés, eljáró bíróság

 1. A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló panzió található.
 2. Valamennyi, az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkoztatásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre.
 3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 4. A Vendég a létesítmény működésével, a foglalásokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg az üzletvezetőt:
  • Cím: 2481 Velence, Nadapi út 30.
  • E-mail: walzerpanzio@t-online.hu
  • Telefonszám: (22) 474 541

Jogi nyilatkozat

Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy a weboldalon felhasznált képeket, logókat, dokumentumokat, információkat szerzői jog védi.

A házirend és az ÁSZF által nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó jogszabalyai az iranyadók.

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiekben módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a létesítmény honlapján tüntet fel, illetve az érvényben lévő és hatályos jelen dokumentumot a létesítmény recepcióján is elhelyezi.

Kelt: 2022. február 15.